نشست تخصصی "صدسالگی روابط ایران و افغانستان"

تاریخ برگزاری: 1398/10/10
کارگروه: ایران
کد خبر: 1398101045770
تاریخ خبر: 1398/10/10
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: اخبار
تلگرام