گزارش کامل نشست علمی کارشناسی پیامدهای توافق مسکو-باکو-ایروان پیرامون قره باغ برای ایران

تاریخ برگزاری: 1399/09/17
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1399091767656
تاریخ خبر: 1399/09/17
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
تلگرام