گزارش نشست علمی کارشناسی (وبینار) جنگ در اوکراین: ریشه ها و زمینه ها و پیامدها برای ج.ا. ایران

تاریخ برگزاری: 1401/02/18
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1401021891482
تاریخ خبر: 1401/02/18
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: گزارش
آخرین اخبار
گزارش نشست علمی کارشناسی (وبینار) جنگ در اوکراین: ریشه ها و زمینه ها و پیامدها برای ج.ا. ایران

 مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای (کارگروه اوراسیای مرکزی)
 دکتر الهه کولایی 
استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
دکتر جهانگیر کرمی
دانشیار گروه مطالعات روسیه دانشگاه تهران
 دکتر اکبر ولی زاده 
استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
 دکتر سید محمد هوشی السادات 
استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ 
ساعت ۱۷ تا ۱۹
 
 
کلید واژه ها: سیاست خارجی، روسیه، اروپای شرقی، اوکراین
تلگرام