گزارش نشست سیاست روسیه در بحران سوریه

تاریخ برگزاری: 1399/05/07
کارگروه: خاورمیانه و شمال آفریقا
کد خبر: 1399050764668
تاریخ خبر: 1399/05/07
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
تلگرام