درباره ما

معرفی انجمن

 

بر پایه "آیین‌نامه تشکیل و صدور مجوز تاسیس انجمن‌های علمی" مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، درخواست تاسیس "انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای" در جلسه مورخ 18 بهمن 1391  کمیسیون انجمن‌های علمی ایران مطرح و با تاسیس و فعالیت آن موافقت شد. در ادامه تلاش‌های گروهی از اساتید مطالعات منطقه‌ای، در تاریخ 4 اردیبهشت 1394 با تصویب هیئت مدیره پیشین، مجمع خود را با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار کرد. در این نشست انتخابات برگزار و هیئت مدیره جدید انتخاب شد. سپس تا مرداد 1397 کار گردآوری امضای هیئت موسس و هیئت مدیره پیشین و ثبت انجمن به طول انجامید. در تاریخ 3 مرداد 1397 روند ثبت این انجمن در سازمان ثبت شرکت‌ها نهایی شد و در تاریخ 21 مرداد 1397 تاسیس انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای از سوی روزنامه رسمی کشور به آگاهی همگان رسید.

 

 

 

 

وظایف و فعالیت‌های انجمن

 

این انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی ‌است که به منظور رسیدن به اهداف خود اقدامات و فعالیت‌های متنوعی را از جمله موارد زیر به انجام می‌رساند:

 

انجام پژوهش‌های علمی و فرهنگی در تراز ملی و بین‌المللی با پژوهشگران و متخصصانی که به گونه‌ای با مطالعات منطقه‌ای و شناخت مناطق جغرافیایی و سازمان‌های منطقه‌ای سروکار دارند،

همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه‌ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها؛ و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن،

ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران و استادان ممتاز،

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،

برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،

انتشار کتاب‌ها و نشریات علمی.

 

 

هیئت موسس

 

 دکتر حمید احمدی

 

 دکتر اصغر افتخاری

 دکتر جلال دهقانی فیروز آبادی

دکتر احمد دوست محمدی

دکتر رضا سیمبر

 دکتر یحیی فوزی

دکتر فرشاد شریعت

 دکتر فرهاد قاسمی

 دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

دکتر میرفردین قریشی

دکتر عباس کشاورز شکری

دکتر محمدرضا مجیدی

 

 

هئیت مدیره

 

بر اساس دعوت مورخ 14 اردیبهشت 1396 نشست مجمع عمومی عادی انجمن مطالعات منطقه‌ای روز دوشنبه 1 خرداد 1396 تشکیل شده و پس از معرفی نامزدهای عضویت و اخذ و قرائت آرا، اعضای زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. دکتر الهه کولایی در نخستین نشست هیئت مدیره جدید به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب شد.

 

دکتر الهه کولایی

دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

دکتر جعفر حق پناه

دکتر حمید احمدی

دکتر سید حمزه صفوی همامی

دکتر احمد دوست محمدی

دکتر علی صباغیان

دکتر محمدرضا مجیدی

دکتر محمدصادق کوشکی

 

 

 

اساسنامه

پیوست 1 | پیوست 2 | پیوست 3 | پیوست 4 | پیوست 5 | پیوست 6 | پیوست 7 | پیوست 8 | پیوست 9