گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) سیاست اوراسیایی چین و پیامدهای منطقه‌ای آن برای ج. ا. ایران با تمرکز بر آسیای مرکزی و قفقاز

تاریخ برگزاری: 1400/03/08
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1400030845791
تاریخ خبر: 1400/03/08
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
آخرین اخبار
گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) سیاست اوراسیایی چین و پیامدهای منطقه‌ای آن برای ج. ا. ایران با تمرکز بر آسیای مرکزی و قفقاز

 

گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار)
 سیاست اوراسیایی چین و پیامدهای منطقه‌ای آن برای ج. ا. ایران با تمرکز بر آسیای مرکزی و قفقاز
 مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری بنیاد مطالعات قفقاز، انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای (کارگروه اوراسیای مرکزی)، مجمع مجالس آسیایی، برنامه آسیا پاسیفیک، مرکز پژوهشی آسیا و انجمن ایرانی همکاری با یونسکو
سخنرانان
دکتر حامد وفایی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مرکز پژوهشی آسیا دانشگاه تهران
دکتر محمدحسین دهقانیان
دکترای مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران و پژوهشگر مهمان در بنیاد مطالعات قفقاز
دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 
ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰
 
 
 
 
 
تلگرام