گزارش کامل نشست روابط روسیه و آمریکا در دوران ترامپ

تاریخ برگزاری: 1399/04/21
کارگروه: آمریکای شمالی
کد خبر: 1399042118970
تاریخ خبر: 1399/04/21
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
تلگرام