تماس با ما

آدرس دبیرخانه انجمن

 

تهران، دانشگاه تهران، خیابان پورسینا، خیابان قدس، پلاک 6، طبقه اول

ساعت کاری دفتر: شنبه و دوشنبه

 

کد پستی انجمن: 1417614411 (دانشکده حقوق و علوم سیاسی)

شماره تماس: 02161112396 و 02166419704

شماره فکس: 02166419707

پست الکترونیکی: irsa.org.ir@gmail.com

ساعت کار دفتر انجمن: شنبه ساعت 14 تا 17

مسئول دفتر انجمن: پیمان کاویانی فر