معرفی انجمن

 

معرفی انجمن

بر پایه "آیین‌نامه تشکیل و صدور مجوز تاسیس انجمن‌های علمی" مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، درخواست تاسیس "انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای" در جلسه مورخ 18 بهمن 1391  کمیسیون انجمن‌های علمی ایران مطرح و با تاسیس و فعالیت آن موافقت شد. در ادامه تلاش‌های گروهی از اساتید مطالعات منطقه‌ای، در تاریخ 4 اردیبهشت 1394 با تصویب هیئت مدیره پیشین، مجمع خود را با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار کرد. در این نشست انتخابات برگزار و هیئت مدیره جدید انتخاب شد. سپس تا مرداد 1397 کار گردآوری امضای هیئت موسس و هیئت مدیره پیشین و ثبت انجمن به طول انجامید. در تاریخ 3 مرداد 1397 روند ثبت این انجمن در سازمان ثبت شرکت‌ها نهایی شد و در تاریخ 21 مرداد 1397 تاسیس انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای از سوی روزنامه رسمی کشور به آگاهی همگان رسید.

 

شعبه هاي انجمن در نقاط مختلف كشور

طبق ماده 3 اساسنامه مركز انجمن در شهر تهران است و شعبه هاي آن پس از تصويب هيئت مديره انجمن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

تاكنون شعبه خراسان جنوبي انجمن در دانشگاه بيرجند آغاز به كار كرده است. همچنين راه اندازي شعبه هاي انجمن در مازندران، كرمانشاه و فارس نيز در حال پيگيري است.