زمینه های داخلی و خارجی بازگشت طالبان

تاریخ برگزاری: 1400/06/20
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1400062033822
تاریخ خبر: 1400/06/20
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
آخرین اخبار
زمینه های داخلی و خارجی بازگشت طالبان مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای (کارگروه اوراسیای مرکزی)


گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار)
 
 زمینه های داخلی و خارجی بازگشت طالبان
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای (کارگروه اوراسیای مرکزی)
 
سخنرانان
دکتر نوذر شفیعی
استاد دانشگاه
و سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
دکتر مجتبی نوروزی
کارشناس مسائل افغانستان
و سرپرست پیشین رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در افغانستان
 
یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
ساعت ۱۸ تا ۲۰

 
تلگرام