نشست علمی کارشناسی؛ اصول و اهداف سیاست خارجی چین با تمرکز بر آسیا و آفریقا

تاریخ برگزاری: 1399/05/05
کارگروه: آسیای شرقی
کد خبر: 1399050521903
تاریخ خبر: 1399/05/05
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: اطلاعیه
تلگرام