ارزیابی نقش ایران و امریکا در روند صلح افغانستان

تاریخ برگزاری: 1399/08/13
کارگروه: خاورمیانه و شمال آفریقا
کد خبر: 1399081348306
تاریخ خبر: 1399/08/13
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: اخبار
تلگرام