دعوت به کارگاه «مهارت های کاربردی در برنامه ورد(به همراه نکته های نگارشی و ویرایشی)»‎‎‎‎‎‎‎‎‎
کد خبر: 1400021972884
تاریخ خبر: 1400/02/19
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: آگهی
آخرین اخبار
دعوت به کارگاه «مهارت های کاربردی در برنامه ورد(به همراه نکته های نگارشی و ویرایشی)»‎‎‎‎‎‎‎‎‎


آگهی کارگاه (وبینار)

مهارتهای کاربردی در برنامه ورد همراه با نکات نگارشی و ویرایشی

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای
مدرس
اعظم مرادی تبریزی

محورهای کارگاه
ترک‌چنج، پاورقی، کامنت‌گذاری، نت‌پد، کلیدهای میانبر، جابه‌جایی سریع در متن همراه با نکات نگارشی و ویرایشی