موافقتنامه انجمن ايراني مطالعات منطقه اي با مجله مطالعات اوراسياي مركزي دانشگاه تهران

تاریخ برگزاری: 1402/03/03
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1402030330462
تاریخ خبر: 1402/03/03
ارسال کننده: admin/admin/admin/admin/admin/admin/admin
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
انجمن ايراني مطالعات منطقه اي با مجله منطالعات اوراسياي مركزي دانشگاه تهران موافقتنامه همكاري امضا كرد.

هدف اين موافقتنامه كه در جهت اجرايي كردن تفاهم نامه سال 1398 ميان مركز مطالعات اوراسياي مركزي دانشگاه تهران و انجمن ايراني مطالعات منطقه اي است و در 8 ماده به  امضاي طرفين رسيده همكاري در ادامه انتشار مجله با عنوان دو فصلنامه مطالعات اوراسياي مركز ي دانشگاه تهران است.

تلگرام