نشستِ بررسی کتاب نقشه جدید جهان ،تقابل ملت ها برگزار می شود

تاریخ برگزاری: 1402/09/07
کارگروه: آمریکای شمالی
کد خبر: 1402090713259
تاریخ خبر: 1402/09/07
ارسال کننده: mohsen1402/mohsen1402
دسته بندی: اطلاعیه
آخرین اخبار
شعبه خراسان جنوبی انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای نشستِ بررسی کتاب "نقشه جدید جهان ،تقابل ملت ها" اثر دانیل یرگین را برگزار می کند.

در این نشست که روز سه شنبه 7 آذر 1402 ساعت 10 صبح با همکاری انجمن علوم سیاسی و کانون کتاب دانشگاه بیرجند در اتاق سیمنار دانشکده ادبیات آین دانشگاه برگزار می شود، دکتر احمد بخشی دانشیار دانشگاه مذکور سخنرانی خواهد کرد.

تلگرام