نشست علمی بررسی کتاب "امپراتوری ننگین" برگزار می شود

تاریخ برگزاری: 1402/10/05
کارگروه: اروپا
کد خبر: 1402100564777
تاریخ خبر: 1402/10/05
ارسال کننده: mohsen1402
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
کمیته مطالعات اروپای انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای نشست بررسی "کتاب امپراتوری ننگین" که در باره استعمار انگلستان در هند است، را برگزار می کند.

 این نشست ساعت 10 تا 11روز دوشنبه 11 دی ماه 1402 با همکاری گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درمحل اتاق شورای آن گروه با حضور بهناز عابدی مترجم کتاب و راج دیپ سینک دانشجوی دکتری مطالعات اروپای دانشگاه تهران برگزار می شود.

کتاب «امپراتوری ننگین» اثری نوشته «ششی تارور» دیپلمات، سیاستمدار، اندیشمند و نویسنده ای هندی است که اولین بار در سال 2016 انتشار یافت. نویسنده در این کتاب، نقدی گزنده و تأثیرگذار را درباره غارت هند توسط استعمارگران بریتانیایی ارائه می کند. نویسنده با جزئیاتی تکان دهنده، معنای واقعی استعمار در آن دوره را شرح می دهد.

تلگرام