نشست رونمای کتاب چرکسستان در تاریخ جهان برگزار می شود

تاریخ برگزاری: 1402/12/15
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1402121527982
تاریخ خبر: 1402/12/15
ارسال کننده: mohsen1402/mohsen1402
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
نشست رونمای کتاب"چرکسستان در تاریخ جهان" با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای برگزار می شود.

 این نشست با حضور دکتر حامد کاظم زاده، پژوهشگر حوزه قفقاز توسط مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران و بنیاد مطالعات قفقاز با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای و هسته پژوهشی مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران برگزار می‌ شود

زمان: سه شنبه ۱۵ اسفند 1402 ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ 

مکان: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه سوم اتاق شورای گروه مطالعات منطقه‌ای

تلگرام