حمایت از فعالیت های آموزشی - پژوهشی در حوزه اوراسیای مرکزی

تاریخ برگزاری: 1397/08/14
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1397081452409
تاریخ خبر: 1397/08/14
ارسال کننده: مدیر سایت
دسته بندی: فراخوان
آخرین اخبار
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران اقدام به راه­اندازی سامانۀ طرح­های پژوهشی به منظوردریافت پیشنهاد انجام طرح­های پژوهشی، تألیف و ترجمۀ کتاب کرده است.

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران اقدام به راه­اندازی سامانۀ طرح­های پژوهشی به منظوردریافت پیشنهاد انجام طرح­های پژوهشی، تألیف و ترجمۀ کتاب کرده است. علاقمندان حوزه مطالعات اوراسیای مرکزی، می­توانند برای فرستادن آثار خود در مورد مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، روابط خارجی و... در کشورهای این منطقه گسترده، به آدرس http://cces.ir  مراجعه کنند. در صورت تایید داوران مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، این پیشنهادها قابل اجرا خواهد بود. شورای علمی مرکز در جهت کمک به تأمین هر چه بهتر منافع ملی و رفع نیازهای کشور برای پژوهش­های کاربردی، به­ویژه در زمینۀ روابط ایران با کشورهای اوراسیای مرکزی اولویت قائل است.

علاوه بر این حمایت از پایان­نامه­های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله­های دکتری در مورد مسائل اوراسیای مرکزی در دستور کار این مرکز قرار دارد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که طرح پژوهشی خود را به تصویب گروههای آموزشی رسانده­اند، می­توانند تا پایان آذر 1397 درخواست خود را همراه با طرح پژوهشی  پایان­نامه/رساله جهت بررسی در شورای علمی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی به این مرکز به آدرس خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه چهارم، اتاق 401 و 402 تحویل دهند.

تلگرام