دیدار رییس انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای با رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی

تاریخ برگزاری: 1398/07/21
کارگروه: ایران
کد خبر: 1398072133293
تاریخ خبر: 1398/07/21
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
رییس انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای با خانم دکتر احمدی پور رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی در روز شنبه ۲۰ مهر نودوهشت دیدار و گفت و گو کرد.

رییس انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای با خانم دکتر احمدی پور رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی در روز شنبه ۲۰ مهر نودوهشت دیدار و گفت و گو کرد. در این نشست خانم دکتر کولایی با اشاره به تحولات عمیق و گسترده در مناطق پیرامونی کشور، موضوع گنجاندن بحث هایی در این زمینه را در دوره های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی را مطرح کردند. سپس راه ها و شیوه های استفاده از آموزش های رشته مطالعات منطقه ای، با تمرکز بر مناطق پیرامونی ایران بررسی شد. در پایان این نشست مقرر شد بررسی های کارشناسی برای گسترش همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای با مرکز آموزش های دولتی ادامه پیدا کند، تا مدیران ارشد کشور با درکی عمیق و وسیع، مدیریت امور در عرصه های مختلف را به نتیجه برسانند. در این نشست ضرورت پیگیری و شناساندن توانایی ها و مهارت های دانش آموختگان رشته مطالعات منطقه در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری نیز مطرح و شیوه های اجرایی شدن این هدف نیز بررسی شد.
تلگرام