جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

تاریخ برگزاری: 1398/08/08
کارگروه: ایران
کد خبر: 1398080819807
تاریخ خبر: 1398/08/08
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: اطلاعیه
آخرین اخبار
بدینوسیله از همه‌‌‌ی موسسان محترم و اعضای محترم وابسته و پیوسته انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به‌عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این انجمن که در ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 20 آبان 1398در محل دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه اول، سالن دکتر حمید عنایت برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند.

بدینوسیله از همه‌‌‌ی موسسان محترم و اعضای محترم وابسته و پیوسته انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به‌عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این انجمن که در ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 20 آبان 1398در محل دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه اول، سالن دکتر حمید عنایت برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند.

دستور کار نشست

1.        ارائه گزارش هیئت مدیره از عملکرد انجمن

2.        گزارش و تصویب صورت مالی

3.        گزارش بازرسی

4.        اصلاحات اساسنامه

5.        تعیین حق عضویت

 

تلگرام