همایش بین المللی صلح و امنیت در قفقاز جنوبی

تاریخ برگزاری: 1398/11/19
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1398111956044
تاریخ خبر: 1398/11/19
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: اخبار
تلگرام