همایش بین‌المللی صلح و امنیت در قفقاز جنوبی

تاریخ برگزاری: 1398/12/01
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1398120146510
تاریخ خبر: 1398/12/01
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: فراخوان
تلگرام