نشست علمی کارشناسی؛ خطوط لوله نفت و گاز از دیدگاه کنوانسیون آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست محیطی کنوانسیون تهران

تاریخ برگزاری: 1399/05/12
کارگروه: ایران
کد خبر: 1399051211008
تاریخ خبر: 1399/05/12
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: اطلاعیه
تلگرام