کارگاه آموزشی روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های پوزیتویستی)

تاریخ برگزاری: 1399/07/06
کارگروه: خاورمیانه و شمال آفریقا
کد خبر: 1399070695346
تاریخ خبر: 1399/07/06
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: اطلاعیه
تلگرام