همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان: ابعاد مفهومی و عملی

تاریخ برگزاری: 1399/10/13
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1399101337333
تاریخ خبر: 1399/10/13
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان: ابعاد مفهومی و عملی

همایش بین المللی
پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان: ابعاد مفهومی و عملی
گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی و انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای (کارگروه اوراسیای مرکزی)
17 اسفند 1399

تلگرام