کارگاه مهارت های کاربردی در برنامه ورد به همراه نکته های نگارشی و ویرایشی- اسفند ۹۹

تاریخ برگزاری: 1399/12/07
کارگروه: کارگاه
کد خبر: 1399120744980
تاریخ خبر: 1399/12/07
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: آگهی
تلگرام