نشست علمی کارشناسی (وبینار) برنامه همکاری جامع ایران و چین: ابعاد و ملاحظات

تاریخ برگزاری: 1400/01/23
کارگروه: آسیای شرقی
کد خبر: 1400012353911
تاریخ خبر: 1400/01/23
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: آگهی
آخرین اخبار
نشست علمی کارشناسی (وبینار) برنامه همکاری جامع ایران و چین: ابعاد و ملاحظات

 آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار)
 برنامه همکاری جامع ایران و چین: ابعاد و ملاحظات
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای (کارگروه شرق آسیا) 
سخنرانان
دکتر رضا زبیب
دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل شرق آسیا
دکتر ارسلان قربانی
استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ 
ساعت ۱۸-۲۰ 
 
 
 
تلگرام