دعوت به نشست علمی-کارشناسی «مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاریهای منطقهای»
کد خبر: 1400020994167
تاریخ خبر: 1400/02/06
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: آگهی
آخرین اخبار
دعوت به نشست علمی-کارشناسی «مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاریهای منطقهای»

نشست علمی کارشناسی (وبینار)
مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری‌های منطقه‌ای (سه سال پس از امضای کنوانسیون)
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای (کارگروه اوراسیای مرکزی)
سخنرانان
دکتر شیوا علی زاده
استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران
دکتر ساسان صیرفی
استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران
سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:30 تا 18
لینک ورود به تالار
https://join.skype.com/o0yYid9BlfEf