راه اندازی صفحه مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران در آکادمیا

تاریخ برگزاری: 1400/02/11
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1400021229734
تاریخ خبر: 1400/02/11
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
راه اندازی صفحه مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران در آکادمیا


توضیحات: صفحه مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران در شبکه علمی آکادمیا راه اندازی شد. 
امید است انتشار محتواهای علمی و پژوهشی تولید شده توسط مرکز در شبکه آکادمیا بتواند نقش مفید و موثری در شناخته شدن مسائل اوراسیای مرکزی داشته باشد.
لینک صفحه مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران در آکادمیا
https://independent.academia.edu/CenterforCentralEurasiaStudiesUniversityofTehran

 
تلگرام