سلسله‌نشست‌های ایران و استراتژی نگاه به شرق؛ نشست دوم: «راه ابریشم؛ محدودیت‌ها و فرصت‌ها»

تاریخ برگزاری: 1400/03/20
کارگروه: خاورمیانه و شمال آفریقا
کد خبر: 1400032022654
تاریخ خبر: 1400/03/20
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: اطلاعیه
آخرین اخبار
سلسله‌نشست‌های ایران و استراتژی نگاه به شرق نشست دوم: «راه ابریشم؛ محدودیت‌ها و فرصت‌ها»

 

 سلسله‌نشست‌های ایران و استراتژی نگاه به شرق
نشست دوم: «راه ابریشم؛ محدودیت‌ها و فرصت‌ها»
محور گفت‌وگو: الزامات و رویکردهای ارتباط ایران و چین
 
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای (کمیته خاورمیانه)
 
سخنران
دکتر وحید قربانی
مدیرگروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مدیر نشست
مدیر نشست: دکتر علی هادوی
 
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 1400
ساعت برگزاری: 10 تا 12
 
مکان: مؤسسۀ آینده‌پژوهی جهان اسلام
 
لینک تالار مجازی نشست
 
تلگرام