نشست علمی کارشناسی (وبینار) انتخابات ۲۰۲۲ فرانسه: جریان‌ها، روندها و احزاب

تاریخ برگزاری: 1400/04/10
کارگروه: اروپا
کد خبر: 1400041031017
تاریخ خبر: 1400/04/10
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: آگهی
آخرین اخبار
نشست علمی کارشناسی (وبینار) انتخابات ۲۰۲۲ فرانسه: جریان‌ها، روندها و احزاب

مشخصات محتوا
 
آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار)

 انتخابات ۲۰۲۲ فرانسه: جریان‌ها، روندها و احزاب

انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای

سخنرانان
دکتر محمدرضا مجیدی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر حجت الله ایوبی
عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
دکتر پیروز ایزدی
عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی

دبیر نشست
دکتر محسن جلالی
کارشناس مسائل اروپا

چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰
ساعت ۱۷ تا ۱۹
 
لینک تالار مجازی نشست
https://join.skype.com/s2MWdefYaIqW
 
تلگرام