نشست علمی کارشناسی (وبینار) آینده امنیت منطقه ای در خلیج فارس؛ نگاه عربی

تاریخ برگزاری: 1400/05/13
کارگروه: خلیج فارس
کد خبر: 1400051327397
تاریخ خبر: 1400/05/13
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: آگهی
آخرین اخبار
نشست علمی کارشناسی (وبینار) آینده امنیت منطقه ای در خلیج فارس؛ نگاه عربی

 نشست علمی کارشناسی (وبینار)

 آینده امنیت منطقه ای در خلیج فارس؛ نگاه عربی
 انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای (کارگروه خلیج فارس) با همکاری دانشگاه شهید بهشتی

 سخنران
 دکتر رندا اسلیم
مدیر برنامه حل مسئله و گفتگوهای مسیر دو در موسسه خاورمیانه آمریکا
دبیر نشست: دکتر آنا یوسفیان
عضو کمیته خلیج فارس انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای

 چهار شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱
 
لینک تالار مجازی نشست
 https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

 

تلگرام