گذشته، حال و آینده روابط ایران و چین

تاریخ برگزاری: 1401/06/22
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1401062271331
تاریخ خبر: 1401/06/22
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: آگهی
آخرین اخبار
آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) گذشته، حال و آینده روابط ایران و چین

آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار)
گذشته، حال و آینده روابط ایران و چین
انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای با همکاری سازمان دانشجویی راه ابریشم دانشگاه چینگخوا (انجمن دانشجویی طرح کمربند-راه)
سخنران  
دکتر روی لی
گزارشگر ارشد دفتر خبر ایران تلویزیون ققنوس هنگ کنگ
دکتری روابط  بین الملل از دانشگاه تهران 
 
مدیر نشست 
دکتر حامد موسوی
استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
 سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ تا ۱۷ 
لینک تالار مجازی نشست