آغازبه كار هيئت‌مديره جديد انجمن ايراني مطالعات منطقه‌اي

تاریخ برگزاری: 1402/03/03
کارگروه: ایران
کد خبر: 1402030397521
تاریخ خبر: 1402/03/03
ارسال کننده: admin/admin/admin/admin/admin/admin/admin
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
هيات مديره جديد انجمن ايراني مطالعات منطقه اي از اسفند 1401 كار خود را آغاز كرد.

هيئت مديره جديد انجمن ايراني مطالعات منطقه اي كه در مجمع عمومي عادي به طور فوق 29 دي ماه 1400 انتخاب شده بودند پس از طي تشريفات قانوني و تاييد از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز ثبت در سازمان ثبت پس ازان تشار آگهي ثبت در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي از هيجدهم اسفند 1401 كارخود را به طور رسمي آغاز كرد.

اعضاي هيات مديره جديد انجمن كه براي مدت 3 سال انتخاب شده اند به ترتيب حروف الفبا عبارتند از دكتر سيدجلال دهقاني فيروزآبادي، دكتر بهاره سازمند، دكتر علي صباغيان، دكتر الهه كولايي، دكتر محمدرضا مجيدي، دكتر اكبر ولي زاده به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره و دكتر حسين نوروزي و آقاي مرتضي اقدسي به عنوان اعضاي علي البدل هيات مديره. همچنين اقاي پيمان كاويان فر به عنوان بازرس اصلي و آقاي محمد جواد خوب پور به عنوان بازرس علي البدل.

در اولين جلسه هيات مديره دكتر علي صباغيان به عنوان رئيس هيئت مديره، دكتر اكبر ولي زاده به عنوان نايب رئيس هيات مديره، دكتر نوذر شفيعي به عنوان خزانه دارد انجمن و خانم دكتر سازمند به عنوان دبير انجمن انتخاب شدند.

تلگرام