برگزاري نشست علمي شکاف های سیاسی و اجتماعی در اسرائیل با تمرکز بر روس زبان ها" با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه اي

تاریخ برگزاری: 1402/03/07
کارگروه: خاورمیانه و شمال آفریقا
کد خبر: 1402030767721
تاریخ خبر: 1402/03/07
ارسال کننده: admin/admin/admin/admin
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
نشست علمي "شکاف های سیاسی و اجتماعی در اسرائیل با تمرکز بر روس زبان ها" روز یکشنبه 7 اسفند۱۴۰۱ با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه اي برگزار شد.

در اين نشست كه از سوي مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه اي، بنیاد مطالعات قفقاز وهستۀ پژوهشی مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران دردانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران برگزارشد، دكتر الهه كولايي استاد گروه مطالعات منطقه ای و رئیس مرکز مطالعات اوراسیای مركزي ،دکترسیدهادی برهانی استادیار گروه غرب آسیا و آفریقای شمالی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و دکترسیدحامد موسوی استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران سخنراني كردند.

تلگرام