نشست بررسي كتاب شبح شاه لئو پولد با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه اي برگزار شد

تاریخ برگزاری: 1402/07/19
کارگروه: آفریقا
کد خبر: 1402071979671
تاریخ خبر: 1402/07/19
ارسال کننده: admin/admin/admin
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
نشست علمی دانشجویی بررسي كتاب شبح شاه لئو پود با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه اي در داشنگاه بيرجند برگزار شد.

در اين نشست كه توسط انجمن علوم سیاسی دانشگاه بیرجند با همکاری مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای به مناسبت روز آفریقا در روز پنج شنبه 4 خرداد 1402 برگزارشد ، دکتر احمد بخشی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند به بررسي و نقد كتاب مذكور پرداخت.

تلگرام