نشست بررسي كتاب بی نظمی جهانی با همكاري انجمن ايراني مطالعات مطنقه اي برگزار مي شود

تاریخ برگزاری: 1402/08/15
کارگروه: آمریکای شمالی
کد خبر: 1402081515686
تاریخ خبر: 1402/08/15
ارسال کننده: admin/admin
دسته بندی: اطلاعیه
آخرین اخبار
نشست بررسي كتاب "بي نظمي جهاني" با همكاري شعبه خراسان جنوبي انجمن ايراني مطالعات منطقه اي، معاونت فرهنگي دانشگاه بيرجند،انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی و كانون كتاب دانشگاه بيرجند برگزار مي شود.

در اين نشست كه ساعت روز سه شنبه 16 آبان ماه 1402 د رمحل اتاق سمینار دانشکده ادبیات دانشگاه بيرجند برگزار مي شود كتاب "بی نظمی جهانی، بحران های جهانی و ناکارآمدی غرب" اثر کارلو ماسالا  و ترجمه محمدرضا صالحی با حضور دكتر احمد بخشي عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند بررسي خواهد شد.

تلگرام