نشست رونمایی از کتاب خاورمیانه و جهان مالایی برگزار می شود

تاریخ برگزاری: 1402/10/02
کارگروه: کارگاه
کد خبر: 1402100259863
تاریخ خبر: 1402/10/02
ارسال کننده: mohsen1402/mohsen1402/mohsen1402/mohsen1402
دسته بندی: معرفی کتاب
آخرین اخبار
نشست رونمای از کتاب "خاورمیانه و جهان مالایی" توسط انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای برگزار می شود.

در این نشست که روز دوشنبه 4 دی ماه 1402 ساعت 9 تا 11 از طرف کمیته آسیای شرقی و اقیانوسیه انجمن ایرانی مطالعات منطقه با همکاری مرکز مطالعات عالی بین الملل دانشگاه تهران و مرکز مطالعات غرب و شرق آسیا در سالن جلسات مرکز مطالعات عالی بین المللی برگزار می شود، تعدادی از اساتید ایرانی و مالزیایی سخنرانی خواهند کرد.
 

تلگرام