نشست بررسی فرهنگ ها و تمدن ها در مشرق زمین برگزار می شود

تاریخ برگزاری: 1402/10/09
کارگروه: آسیای شرقی
کد خبر: 1402100942847
تاریخ خبر: 1402/10/09
ارسال کننده: mohsen1402/admin
دسته بندی: اطلاعیه
آخرین اخبار
انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای نشست بررسی فرهنگ ها و تمدن ها در مشرق زمین را برگزار می کند.

در جلسه اول این نشست که از سوی کمیته آسیای شرقی و اقیانوسیه انجمن با همکاری مرکز مطالعات عالی بنی المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود، علی محمد سابقی کارشناس ارشد مسائل چین و رایزن اسبق فرهنگی ایران در چین سخنرانی خواهد کرد.
این جلسه روز سه شنبه 12 دی 1402 ما ساعت 15 تا 17 در سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین المللی برگزار می شود.

تلگرام