مشاركت انجمن ايراني مطالعات منطقه اي در اولین مجمع گفتگوی اندیشکده های ایران و چین

تاریخ برگزاری: 1402/10/09
کارگروه: آسیای شرقی
کد خبر: 1402100952647
تاریخ خبر: 1402/10/09
ارسال کننده: admin
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
انجمن ايراني مطالعات منطقه‌اي در اولین مجمع گفتگوی اندیشکده‌های ایران و چین كه به ابتکار و میزبانی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه برگزار شد، مشاركت كرد.

در اين مجمع كه در روزهای شنبه و یکشنبه ۲ و ۳ دیماه 1402 برگزار شد، دكترحسين نورزوي رئيس و تعداي از اعضاي كميته مطالعات آسياي شرقي و اقيانوسيه انجمن ايراني مطالعات منطقه اي حضور داشتند.

 هدف اين اجلاس تقویت شناخت متقابل دو کشور و افزایش همکاری و همفکری استادان و متخصصان مختلف روابط ایران و چین که در مراکز مختلف دانشگاهی و پژوهشی فعالیت دارند ، بوده است.

در این مجمع که بسیاری استادان و کارشناسان روابط خارجی دو کشور شرکت داشتند، درباره موضوعات مختلف در امور دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند. گسترش روابط علمی و پژوهشی، ایجاد امکان برای مبادلات علمی و انجام پژوهش‌های مشترک و جدید، تقویت مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از جمله محورهای اصلی در این نشست بود.

مراسم ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ گﻔﺘگﻮی ﺍﻧﺪﯾﺸکﺪﻩ ﺍی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭچين ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺷﯿﺦ ﺍﻻﺳﻼﻣی ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺮکﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﻋﻠی ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﯿﺎﺳی ﻭ ﻣﻬﺪی ﺻﻔﺮی ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭﺯﺍﺭﺕﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺎ ﻭ پژﻭﻫﺸگﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯾﺸکﺪﻩﻫﺎی چﯿﻨی ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧی ﻣﺮکﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳی ﻭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺩﺭﺗﺎﺭﯾﺦ 2 ﺩی 1402 ﺑﺮگﺰﺍﺭ ﺷﺪ.

تلگرام