مشارکت انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای در برگزاری همایش روابط ایران و اروپا

تاریخ برگزاری: 1402/11/16
کارگروه: اروپا
کد خبر: 1402111655524
تاریخ خبر: 1402/11/16
ارسال کننده: mohsen1402/mohsen1402/mohsen1402/mohsen1402
دسته بندی: اطلاعیه اخبار
تلگرام