انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای و فصلنامه‌ مطالعات سیاسی بین النهرین‌ موافقت نامه همکاری کردند

تاریخ برگزاری: 1402/11/17
کارگروه: خاورمیانه و شمال آفریقا
کد خبر: 1402111710099
تاریخ خبر: 1402/11/17
ارسال کننده: mohsen1402/mohsen1402/mohsen1402/mohsen1402/mohsen1402
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای و فصلنامه‌ مطالعات سیاسی بین النهرین‌ دانشگاه رازی کرمانشاه موافقت نامه همکاری کردند.

هدف این‌ موافقت نامه که به امضای دکتر علی صباغیان رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای و دکتر قدرت احمدیان مدیر مسئول فصلنامه‌ مطالعات سیاسی بین النهرین دانشگاه رازی کرمانشاه رسیده است، استفاده از توانایی‌های‌ علمی‌ و اطلاع رسانی‌ طرفین‌ در زمینه‌های‌ مشاوره، پژوهشی‌، آموزشی‌ و تبادل تجربیات و اطلاعات علمی‌ در حوزه فعالیت‌ فصلنامه‌ می‌باشد

تلگرام