نشست علمی فرا رفتن از اروپامحوری در نظریه‌های روابط بین‌الملل برگزار می شود

تاریخ برگزاری: 1402/11/21
کارگروه: آسیای جنوب شرقی
کد خبر: 1402112124506
تاریخ خبر: 1402/11/21
ارسال کننده: mohsen1402/admin/admin
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای نشست علمی فرارفتن از اروپامحوری در نظریه‌های روابط بین‌الملل را برگزار می کند.

در این نشست که ازسوی کمیته آسیای شرقی و اقیانوسیه انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای با همکاری مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران برگزار می شود، دکتر حمیرا مشیرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران سخنرانی خواهد کرد.

این نشست روز دوشنبه 30 بهمن 1402 ساعت 14 الی 16 در سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 نشست «فرارفتن از اروپامحوری در نظریه‌های روابط بین‌الملل: بحث مقدماتی» اولین نشست از سلسله ‌نشست های علمی-کارشناسی دانش سیاست و روابط بین‌الملل در مشرق‌زمین، است که از سوی انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای برگزار خواهد شد.

تلگرام