نشست بررسی کتاب فیل و اژدها برگزار می شود

تاریخ برگزاری: 1402/12/15
کارگروه: آسیای جنوبی
کد خبر: 1402121553950
تاریخ خبر: 1402/12/15
ارسال کننده: mohsen1402/mohsen1402/mohsen1402
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
نشست بررسی کتاب" فیل و اژدها (ظهور دو غول اقتصادی چین و هند و آموزه های برای جهان) اثر" روبین مردیت" با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای برگزار می شود.

دراین نشست که توسط انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند با همکاری شعبه خراسان جنوبی انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای وکانون فرهنگی هنری دهکده دانشگاه بیرجند برگزار می کند، دکتر احمد بخشی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند سخنرانی خواهد کرد.

زمان : سه شنبه ۱۵ اسفند ماه۱۴۰۲ ساعت۱۰ 

مکان: اتاق سمینار دانشکده ادبیات دانشگاه بیرجند

تلگرام