مناطق » آمریکای جنوبی و مرکزی » همه دسته ها
آمریکای جنوبی و مرکزی


تداوم نبرد ۲۰۰ ساله آمریکای لاتین علیه دکترین مونرو

در دنیای امروز که به طور فزاینده‌ای چندقطبی است، فرصت‌های بیشتری برای مقاومت و قدرت مذاکره بیشتر برای آمریکای لاتین در برابر هژمونی آمریکا وجود دارد.
ادامه مطلب