مناطق » یادداشت » همه دسته ها
یادداشت


معرفی کتاب سیاست و حکومت در بریتانیا

معرفی کتاب سیاست و حکومت در بریتانیا
ادامه مطلب


تازه‌های نشر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)

تازه‌های نشر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)
ادامه مطلب


انتشار چاپ دوم کتاب "کتابشناسی اوراسیای مرکزی و افغانستان" (با اصلاح کامل و منابع اضافه شده)

انتشار چاپ دوم کتاب "کتابشناسی اوراسیای مرکزی و افغانستان" (با اصلاح کامل و منابع اضافه شده)
ادامه مطلب


معرفی کتاب از نگاه چین

معرفی کتاب از نگاه چین
ادامه مطلب


تازه های نشر: جهنم نیات خوب: نخبگان سیاست خارجی آمریکا و افول برتری ایالات متحد

تازه های نشر: جهنم نیات خوب: نخبگان سیاست خارجی آمریکا و افول برتری ایالات متحد
ادامه مطلب


چگونه «دیپلماسی راه» معادلات بین‌المللی را تغییر می‌دهد؟ ایران چه باید بکند؟نقشه چین برای جهان آینده

چگونه «دیپلماسی راه» معادلات بین‌المللی را تغییر می‌دهد؟ ایران چه باید بکند؟نقشه چین برای جهان آینده
ادامه مطلب


معرفی کتاب آینده آسیایی

معرفی کتاب آینده آسیایی
ادامه مطلب


تازه های نشر: رقابت استراتژیک میان ایاالت متحد و چین: چشم انداز اروپایی

تازه های نشر: رقابت استراتژیک میان ایاالت متحد و چین: چشم انداز اروپایی
ادامه مطلب