مناطق » آسیای جنوبی » همه دسته ها
آسیای جنوبی


نشست بررسی کتاب فیل و اژدها برگزار می شود

نشست بررسی کتاب" فیل و اژدها (ظهور دو غول اقتصادی چین و هند و آموزه های برای جهان) اثر" روبین مردیت" با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای برگزار می شود.
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) ابعاد منطقه‌ای بحران افغانستان

گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) ابعاد منطقه‌ای بحران افغانستان
ادامه مطلب


گزارش کارگاه بندر چابهار و همکاری‌های منطقه‌ای

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای و انجمن علوم سیاسی ایران
ادامه مطلب


نشست علمی تحلیلی بر رفتار هندوستان در قبال بحران غزه برگزار می شود

کمیته آسیای جنوبی انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای نشست علمی با عنوان «قدرت‌های نوظهور و مدیریت بحران‌ها: تحلیلی بر رفتار هندوستان در قبال بحران غزه» برگزار می کند.
ادامه مطلب


نشست مجازی "صلح در افغانستان"

نشست مجازی "صلح در افغانستان"
ادامه مطلب


کارگاه بندر چابهار و همکاری‌های منطقه‌ای

کارگاه بندر چابهار و همکاری‌های منطقه‌ای
ادامه مطلب


نشست بايسته هاي سياست آسيايي و همسايگي برگزار مي شود.

نشست علمي بررسي بايسته هاي سياست آسيايي و همسايگي جمهوري اسلامي ايران توسط انجمن ايراني مطالعات منطقه اي برگزار مي شود.
ادامه مطلب