مناطق » کارگاه » همه دسته ها
کارگاه


نشست رونمایی از کتاب خاورمیانه و جهان مالایی برگزار می شود

نشست رونمای از کتاب "خاورمیانه و جهان مالایی" توسط انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای برگزار می شود.
ادامه مطلب


کارگاه مهارت های کاربردی در برنامه ورد به همراه نکته های نگارشی و ویرایشی- اسفند ۹۹

کارگاه مهارت های کاربردی در برنامه ورد به همراه نکته های نگارشی و ویرایشی- اسفند ۹۹
ادامه مطلب