مناطق » آمریکای شمالی » همه دسته ها
آمریکای شمالی


امضا تفاهم نامه همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای با مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا

انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای با مرکزمطالعات آمریکای شمالی و اروپای انشگاه تهران تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
ادامه مطلب


گزارش نشست علمی کارشناسی "پیامدهای انتخابات آمریکا برای ایران"

گزارش نشست علمی کارشناسی "پیامدهای انتخابات آمریکا برای ایران"
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست "نگاه گروه های سیاسی به پلیس در آمریکا"

گزارش کامل نشست "نگاه گروه های سیاسی به پلیس در آمریکا"
ادامه مطلب


نشستِ بررسی کتاب نقشه جدید جهان ،تقابل ملت ها برگزار می شود

شعبه خراسان جنوبی انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای نشستِ بررسی کتاب "نقشه جدید جهان ،تقابل ملت ها" اثر دانیل یرگین را برگزار می کند.
ادامه مطلب


گزارش نشست "روسیه و آمریکا در آستانه انتخابات 2020"

گزارش نشست "روسیه و آمریکا در آستانه انتخابات 2020"
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست "نگاه گروه های سیاسی به پلیس در آمریکا"

گزارش کامل نشست "نگاه گروه های سیاسی به پلیس در آمریکا"
ادامه مطلب


نشست بررسي كتاب بی نظمی جهانی با همكاري انجمن ايراني مطالعات مطنقه اي برگزار مي شود

نشست بررسي كتاب "بي نظمي جهاني" با همكاري شعبه خراسان جنوبي انجمن ايراني مطالعات منطقه اي، معاونت فرهنگي دانشگاه بيرجند،انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی و كانون كتاب دانشگاه بيرجند برگزار مي شود.
ادامه مطلب


گزارش کوتاه " نشست روسیه و آمریکا در آستانه انتخابات 2020 "

گزارش کوتاه " نشست روسیه و آمریکا در آستانه انتخابات 2020 "
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی؛ نگاه گروه‌های سیاسی به پلیس در آمریکا

نشست علمی کارشناسی؛ نگاه گروه‌های سیاسی به پلیس در آمریکا
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی (وبینار): چالش های آتی روابط ایران و امریکا

نشست علمی کارشناسی (وبینار) چالش های آتی روابط ایران و امریکا
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست روابط روسیه و آمریکا در دوران ترامپ

گزارش کامل نشست روابط روسیه و آمریکا در دوران ترامپ
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست "پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی تصمیم ترامپ"

گزارش نشست "پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی تصمیم ترامپ"
ادامه مطلب


گزارش نشست علمی کارشناسی "پیامدهای انتخابات آمریکا برای ایران" - گزارش کامل

گزارش نشست علمی کارشناسی "پیامدهای انتخابات آمریکا برای ایران"
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی؛ روابط آمریکا و روسیه در دوره ترامپ

نشست علمی کارشناسی؛ روابط آمریکا و روسیه در دوره ترامپ
ادامه مطلب