مناطق » آسیای شرقی » همه دسته ها
آسیای شرقی


دعوت به سلسله نشستهای علمی-کارشناسی «تحلیل ابعاد رقابت های چین و آمریکا»

دعوت به سلسله نشستهای علمی-کارشناسی «تحلیل ابعاد رقابت های چین و آمریکا»
ادامه مطلب


همایش بین‌المللی (وبینار) گفتگو پیرامون نقش فرهنگ در بهبود کیفیت آموزش و اقتصاد اندونزی-ایران

همایش بین‌المللی (وبینار) گفتگو پیرامون نقش فرهنگ در بهبود کیفیت آموزش و اقتصاد اندونزی-ایران
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی؛ اصول و اهداف سیاست خارجی چین با تمرکز بر آسیا و آفریقا

نشست علمی کارشناسی؛ اصول و اهداف سیاست خارجی چین با تمرکز بر آسیا و آفریقا
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی (وبینار) برنامه همکاری جامع ایران و چین: ابعاد و ملاحظات

نشست علمی کارشناسی (وبینار) برنامه همکاری جامع ایران و چین: ابعاد و ملاحظات
ادامه مطلب


برنامه و زمانبندی همایش بین المللی "پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان: ابعاد مفهومی و عملی"-۱۷ اسفند 1399

برنامه و زمانبندی همایش بین المللی "پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان: ابعاد مفهومی و عملی"-۱۷ اسفند 1399
ادامه مطلب


گزارش نشست تخصصی اولویت‌های رویاهای چینی

نشست تخصصی «گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران» با همکاری «انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای» با عنوان "اولویت‌های رویاهای چینی" در روز 25 آبان 1398 برگزار شد.
ادامه مطلب